Projekty wydzielenia lokali

Projekty wydzielenia lokali:

  • opracowanie projektu wydzielenia lokali w budynku wielolokalowym, wraz z oznaczeniem lokali, wykonaniem pomiaru oraz rozliczenia udziałów w częściach wspólnych,
  • opracowanie szkiców lokali, wraz z załatwieniem zaświadczeń o samodzielności lokali, dla potrzeb notarialnych.