RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlametu Europejskiego i Rady (UE) 2016?679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetrwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy:

RODO - Informacja dla klienta
RODO - Informacja dla kandydata na pracownika
RODO - Informacja dla dostawcy towaru/usług