Wycena nieruchomości gruntowych

Wycena nieruchomości niezabudowanych:

  • wycena działek budowlanych,
  • wycena działek rolnych.