Budownictwo drogowe

Sporządzanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej, budowlanej oraz wykonawczej:

  • zjazdów indywidualnych,
  • zjazdów publicznych,
  • ścieżek rowerowych,
  • chodników,
  • parkingów,
  • placów manewrowych,
  • placów zabaw,
  • dróg wewnętrznych i publicznych,
  • skrzyżowań zwykłych i typu rondo.

Dodatkowo przygotowujemy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i kosztorysy dla robót drogowych.