Sieci oraz instalacje sanitarne i elektryczne

Sporządzanie dokumentacji projektowej:

 • Instalacji i sieci wodociągowych,
 • Instalacji i sieci kanalizacji sanitarnych,
 • Sieci kanalizacji deszczowych,
 • Wewnętrznych instalacji gazowych,
 • Indywidualnych przyłączy gazowych,
 • Instalacji C.O.,
 • Instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • Kotłowni i węzłów cieplnych,
 • Instalacji elektrycznych,
 • Indywidualnych przyłączy wodociągowych,
 • Indywidualnych przyłączy kanalizacji sanitarnych,
 • Instalacji zbiornikowych gazu płynnego:
  • przemysłowe – do celów technologicznych,
  • indywidualne – do celów ogrzewczych,
 • Operatów wodnoprawnych.