Wycena nieruchomości zabudowanych

Wycena nieruchomości zabudowanych:

  • wycena domów jednorodzinnych,
  • wycena lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • wycena innych obiektów,gotowane do realizacji na podstawie zamówień publicznych w pełnym zakresie, w tym: specyfikacje techniczne, kosztorysy.

Wszystkie wyceny wykonujemy dla różnych potrzeb: księgowych, sprzedaży i innych wg zlecenia. zamawiającego.